Rejestr - sześć kluczy głównych

HKEY_CLASSES_ROOT - klasy obiektów

Informacje rejestracyjne plików i dla OLE, jakie większość programów dodaje do Rejestru przy instalacji, przechowywane są w kluczuHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. KategoriaHKEY_CLASSES_ ROOT(HKCR) została zachowana jedynie dla zgodności z Rejestrem Windows 3.x - w rzeczywistości jest jedynie wskaźnikiem do wspomnianego klucza kategoriiHKLM. Łatwo się o tym przekonać dokonując jakiejkolwiek zmiany w jednej z tych gałęzi - bez konieczności uruchamiania jakiejkolwiek procedury odświeżającej wyświetlane informacje, znajdzie ona swoje odbicie w drugiej gałęzi. Takie rozwiązanie pozwala bez problemu rejestrować się aplikacjom Windows 3.x.

Odbicie tej kategorii znajdziemy na karcieTypy plikóww opcjach okien Eksploratora. Bezpośrednie do niej sięgnięcie daje pełniejszą kontrolę nad systemem rejestracji typów. Zostało to opisane wcześniej na stronie...

HKEY_LOCAL_MACHINE - konfiguracja systemu

KategoriaHKEY_LOCAL_MACHINEzawiera informacje o konfiguracji komputera, niezależne od tego, który z użytkowników z niego korzysta i jakiego oprogramowania używa. Są w nim również gromadzone dane o wszystkich urządzeniach kiedykolwiek dołączonych do systemu, nawet jeżeli nie są w nim już obecne.

Bez wykorzystania Edytora, zmiany w tej części Rejestru wprowadzane są następująco:

l   Wykrycie dołączenia lub odłączenie urządzenia Plug & Play i wielu z pozostałych powoduje wprowadzenie natychmiastowych modyfikacji.

l   Odpowiednie wpisy konfigurujące sterowniki urządzeń umieszczają tutaj ich programy instalacyjne.

l   Użytkownik może zmieniać konfigurację urządzeń i ich sterowników korzystając z kreatoraDodaj nowy sprzętlubMenedżera urządzeń- karty na arkuszu właściwościSystem. Oba narzędzia dostępne są poprzez Panel sterowania.

Informacje niezbędne do określenia konfiguracji urządzeń pobierane są z plików INF, przechowywanych w folderze WINDOWS\INF.

Config

Informacje o różnych konfiguracjach sprzętowych. Ich wykorzystanie, poza dostosowaniem komputerów przenośnych do pracy w stacji dokowania lub poza nią, jest możliwe również w przypadku przenośnego dysku twardego, wykorzystywanego na przemian w domu i w firmie. Lista konfiguracji reprezentowanych przez poszczególne podklucze grupyConfigjest odbiciem listy profili sprzętowych wyświetlanej na karcieProfile sprzętuarkusza właściwościSystem(w Rejestrze konfiguracje określane są 4-cyfrową liczbą szesnastkową, użytkownik korzysta z tzw.friendly names).

Przy każdym uruchamianiu Windows 95 przeglądana jest rzeczywista konfiguracja sprzętowa komputera. Jest ona dopasowywana do jednej z reprezentowanych przez profile sprzętowe. Gdy wynik dopasowywania jest pomyślny, w dalszej części inicjalizacji systemu operacyjnego wykorzystywane są dane z wybranego podklucza. Gdy konfiguracje sprzętowe są zbyt podobne, aby identyfikacja jednej z nich nastąpiła automatycznie, wyboru musi dokonać użytkownik. Jeżeli konfiguracja komputera ulegnie znaczącym zmianom, nie odpowiadającym żadnemu ze zdefiniowanych wcześnie profili - tworzony jest nowy profil i nowy podklucz w grupieConfig.

W trakcie uruchamiania komputera, gałąźHKLM\Config\profilstaje się kategoriąHKEY_CURRENT_CONFIG. W momencie zamknięcia systemu dane kopiowane są z powrotem - zHKEY_CURRENT_CONFIGdoHKLM\Config\profil. Kiedy więc korzystamy z Edytora Rejstru i zamierzamy zmieniać konfigurację bieżącą, zmiany wprowadzamy w kluczuHKEY_CURRENT_CONFIG.

Nieco więcej informacji na temat wpisów odpowiadających poszczególnym konfiguracjom można znaleźć przy opisie kategoriiHKEY_CURRENT_CONFIG.

Enum

Pod tym kluczem przechowywane są informacje generowane przez enumeratory urządzeń opisane w rozdziale o Plug & Play. Obejmują one takie dane, jak numer identyfikacyjny, typ, przypisaną literę dysku, nazwę producenta urządzenia, wymagane zasoby i nazwę pliku INF (jest to zasadnicze źródło zawartych tu informacji konfiguracyjnych). Są tu również dane o sterownikach sieciowych. Struktura gałęziEnumodpowiada w dużej mierze drzewu Menedżera urządzeń, dostępnemu poprzez Panel sterowania (w widokuWyświetl według połączeń).

W gałęziEnumprzechowywane są informacje o każdym urządzeniu, jakie kiedykolwiek było instalowane, nie tylko o tych, które są w danej chwili obecne. Będą one wykorzystane przy ponownej instalacji urządzeń. Jeżeli wielokrotnie instalowane są różne urządzenia, w gałęziEnummoże pojawić się wiele podobnych do siebie wpisów, ponumerowanych kolejnymi liczbami.

Poszczególne podklucze reprezentują różne grupy urządzeń. Warto zwrócić uwagę, że ich podział jest dość specyficzny:

l  BIOS. Urządzenia rozpoznawane przez BIOS typu Plug & Play. Tu znajdziemy wpisy dotyczące urządzeń zintegrowanych z płytą główną. Obejmują one procesor danych numerycznych (bardziej znany jako koprocesor arytmetyczny), rozszerzenie płyty systemowej dla PnP BIOS, zegar czasu rzeczywistego itp.

l  EISA. Urządzenia podłączone do magistrali EISA.

l  ESDI. Dyski twarde. Jeżeli kontroler dysków nie spełnia wymogów Plug & Play, większość umieszczonych tu danych jest powielona w kluczuEnum\Root\*PNP0600.

l  FLOP. Stacje dyskietek. Jeżeli kontroler nie spełnia wymogów Plug & Play większość umieszczonych tu danych jest powielona w kluczuEnum\Root\*PNP0700.

l  HTREE. Wpis o specjalnym przeznaczeniu. Trafiają tu informacje o zasobach zarezerwowanych samodzielnie przez użytkownika - przy wykorzystaniu kartyZarezerwuj zasobyarkusza właściwościKomputer.

l  ISAPNP. Port odczytu danych We/Wy dla enumeratora magistrali ISA (READDATAPORT), a także urządzenia Plug & Play podłączone do tej magistrali.

l  MF. Kontrolery dysków twardych IDE.

l  Monitor. Monitory.

l  Network. Protokoły i usługi sieciowe oraz ich powiązania.

l  PCI. Urządzenia podłączone do magistrali PCI.

l  Root. Inne urządzenia niezgodne ze specyfikacją Plug & Play. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych, nie są one wykrywane automatycznie przy każdym uruchamianiu systemu operacyjnego. Ich sterowniki ładowane są wtedy, gdy znajduje się tutaj odpowiedni wpis. Nie należy sugerować się tym, że większość kluczy w tej gałęzi ma nazwę zawierającą „PNP” - nie oznacza to wcale, że są to urządzenia Plug & Play. Dodatkowym elementem w tym kluczu jest BIOS (*PNP0C00).

l  SCSI. Urządzenia podłączone do magistrali SCSI.

Najciekawszą chyba informacją w tej gałęzi są nazwy plików INF poszczególnych urządzeń. Zawierają one m. in. takie dane, jak numery domyślnych przerwań i nazwy plików DLL i VXD. Niektóre z nich są bardzo rozbudowane.

PodkluczeLogConfigzawierają raczej nieczytelne informacje o logicznych konfiguracjach urządzenia, czyli wykorzystywanych przerwaniach, kanałach DMA itp. Choć tutaj są one nieczytelne, w bardziej przystępnej formie znajdziemy je zarówno w arkuszach właściwości urządzeń (zakładkaZasoby), jak również ich plikach INF.

KluczNetworkzawiera informacje - analogiczne do tych, które dotyczą sprzętu - na temat protokołów, usług i klientów sieci oraz ich powiązaniach (podkluczeBindings).

Hardware

Bliższe spojrzenie na kluczHardwaredaje wrażenie pewnej niezrealizowanej do końca idei. Zawiera on zazwyczaj jedną lub więcej zdecydowanie „rachitycznych” gałęzi. Wynika to stąd, że konstrukcja Rejestru Windows 95 opiera się na rozwiązaniach z Windows NT, którego Rejestr jest bardziej rozbudowany. KluczHKLM\Hardwarenie jest wykorzystywany przez Windows 95.

Network

GałąźNetwork- podobnie jakHardware- również nie jest intensywnie wykorzystywana. Zazwyczaj zawiera tylko jeden klucz -Logon. Jest w nim umieszczona domyślna nazwa (a raczej imię lub cokolwiek wybraliśmy) logującego się do sieci użytkownika, nazwa podstawowej sieci i informacje o skrypcie logowania. Edytor założeń systemowych (Policy Editor) dopisuje tutaj w trakcie instalacji nazwę biblioteki obsługującej założenia grup.

Security

Zawartość tego klucza ściśle zależy od wykorzystywanej sieci. Gdy korzystamy z sieci Windows 95 nie ma tu żadnych informacji. W innych przypadkach są tu umieszczane nazwy plików przechowujących informacje o kontach użytkowników i inne dane związane z zabezpieczeniami. Zawsze jest obecny kluczProvider, w którym przechowywana jest informacja o systemie zabezpieczeń pochodzym z systemu Windows NT Workstation, Windows NT Server lub Netware.

Software

Jak wskazuje nazwa, gałąźSoftwareprzechowuje informacje konfiguracyjne dla wszystkich aplikacji, które potrafią z Rejestru korzystać. Są tu również dane o plikach zarejestrowanych i OLE.

Stałym kluczem w gałęziSoftwarejestClasses. Ma on specjalne przeznaczenie, różne od pozostałych, zawiera bowiem informacje niezbędne dla OLE oraz o skojarzeniach rozszerzeń plików z aplikacjami. Jego struktura jest szerzej opisana przy kategoriHKEY_CLASSES_ROOT, z którą kluczClassesjest tożsamy.

Pozostałe klucze w tej grupie tworzone są przez aplikacje - ich liczba, nazwy i zawartość zależą od zainstalowanego oprogramowania. Warto zwrócić uwagę, że trafia tu tylko część danych z aplikacji - te, które mają się zmieniać w zależności od zalogowanego do systemu użytkownika, trafiają do gałęziSoft­warew kategoriiHKEY_CURRENT_USER. Typowym przykładem informacji, która powinna trafić do kluczaHKLM\Software, mogą być nazwy folderów zawierających rozszerzenia aplikacji (nie zmieniają się wraz z użytkownikami). Do kategoriiHKEY_CURRENT_USERtrafi natomiast informacja o folderach użytkownika.

Zalecaną formą zapisywania informacji w gałęziSoftwarejest tworzenie kluczy o następującej konstrukcji:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NazwaFirmy\NazwaProduktu\Wersja

KluczMicrosoftzawiera również wiele danych dotyczących konfiguracji samego Windows 95. Kilka z nich zostało opisanych już wcześniej.

Pomimo hierarchicznej struktury Rejestru i zalecenia gromadzenia danych związanych z jedną aplikacją w jednym kluczu, infomacje na temat Windows 95 nie są zapisywane jedynie w kluczuMicrosoft\Windows. Windows 95 tworzy takie klucze jakSoftware\Description(dane systemu Remote Procedure Call, czyli zdalnego uruchamiania aplikacji) iSoftware\SCC(przeglądarki - Szybki podgląd), a w samym kluczuMicrosoft:At Work Fax,AudioCompressionManager,Exchange,MOS(Microsoft Network),NetDDE,RpciWindows Messaging System. Podział ten można uznać za uzasadniony, choć chaotyczny, ale tak czy inaczej, jeżeli chcemy coś znaleźć, szukać trzeba bardzo uważnie.

Z ciekawszych kluczy w gałęziMicrosoft\Windows\CurrentVersionwarto zwrócić uwagę na:

l  App Paths. Pełne ścieżki do aplikacji. Tak jak w DOS-ie aplikacje dopisywały nazwy swoich katalogów do wiersza path w AUTOEXEC.BAT lub definiowały zmienne środowiskowe, tak w Windows 95 dopisują informacje o swoim położeniu do Rejestru. Informacje z tego klucza wykorzystuje również polecenie start DOS-u 7.0.

l          Explorer\Desktop.Tutaj umieszczone są klucze odpowiadające specjalnym ikonom na pulpicie, takim jak Poczta otrzymana, The Microsoft Network, Kosz i instalowana przez MS Plus! - The Internet. W tym miejscu zawsze zachowują one swoje pierwotne nazwy. 32-cyfrowe CLSID wskazują procedury obsługi specyficznych folderów tych narzędzi.

l          Explorer\ShellFolders.Wskazuje różnego rodzaju foldery specjalne, wykorzystywane w pracy powłoki (shella) systemu. Najciekawsze z nich wskazują pulpit (Desktop), domyślny folder, w którym umieszczane będą skróty do programów w menuStart(Programs), folder tworzący menuStart(Start Menu) oraz folder Autostart (Startup). Zmiana tego ostatniego pozwoli nieco „odśmiecić” menuStart. Klucz ten został już nieco szerzej opisany wcześniej (na stronie …).

l  Explorer\Tips.Zawiera porady dnia. Można się nieco zabawić wymieniając je na inne (na stronie …).

l  Fonts.Informacja o zainstalowanych czcionkach skalowalnych (czyli o dowolnie dobieranej wielkości) i nazwach plików, w których są zapisane. Jest to odpowiednik sekcji Fonts w pliku SYSTEM.INI. Windows szuka czcionek podfolderze FONTS.

l  Fontsize.Informacja o zainstalowanych czcionkach nieskalowalnych i nazwach plików, w których są zapisane. Są one podzielone na grupy wykorzystywane w zależności od rozdzielczości ekranu.

l  FS Templates.Szablony optymalizacji systemu plików VFAT. Zostały opisane wcześniej (na stronie …).

l  MS-DOSOptions.Zawiera dane wykorzystywane przez okno konfiguracji trybu MS-DOS. Arkusz właściwości aplikacji lub skrótu do aplikacji MS-DOS zawiera na zakładceProgramprzyciskZaawansowane. Kiedy w otwieranym przezeń okienku wybierzemy opcjęOkreśl nową konfigurację MS-DOS, w znajdujących się niżej okienkach pojawia się propozycja specyficznych dla aplikacji plików CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT - pochodzi ona właśnie z tego klucza. Również na podstawie informacji zapisanych w tej części Rejestru wyświetlane są dalsze opcje dostępne po klinięciu przyciskuKonfiguracja.

l  Network.Zbiór informacji o udostępnionych zasobach sieciowych i dane do obsługi sieci w trybie rzeczywistym.

l  Policies.Ograniczenia i wymagania nakładane zazwyczaj Edytorem założeń systemowych. Stanowią wówczas część większej całości, jaką jest określenie środowiska pracy i uprawnień użytkowników. Wpisy, jakie można tutaj umieścić, zostały opisane wcześniej (strona...).

l  Run,RunOnce,RunServicesiRunServicesOnce.Również już wcześniej (strona ...) szczegółowo opisane klucze umożliwiające automatyczne uruchamianie aplikacji.

l  Screen Savers.Konfiguracje wygaszaczy ekranu. Warto zauważyć, że nie należą one do profili użytkowników, ale są wspólne. Decyduje o tym umieszczenie ich w kategoriiHKEY_LOCAL_MACHINE, a nieHKEY_CURRENT_USER.

l  Uninstall.Przyjrzenie się zawartości tego klucza ujawnia na czym polega niezwykle poważnie wyglądający mechanizm sprawnego odinstalowywania programów i ich części w Windows 95.

System

Konfiguracje programów obsługi (sterowników) i usług, które mogą być ładowane z Windows 95. Są one poukładane w grupy -control sets.

Informacje konfigurujące inicjalizację Windows 95 znajdują się w gałęziCurrentControlSet. Zawiera ona dwa klucze:ControliSystem. Pierwszy zawiera dane o różnych podsystemach Windows 95, drugi - informacje związane ze sprzętem i programami obsługi (sterownikami).

Popełnienie błędu przy edycji danych zawartych w kluczuHKLM\Systemmoże wyjątkowo łatwo doprowadzić do niemożności ponownego uruchomienia Windows 95.

Control

Ta obszerna gałąź grupuje takie dane, jak parametry niezbędne do uruchomienia i zamknięcia systemu, konfigurację instalowalnego systemu plików, rozkłady klawiatury, zainstalowane drukarki, dane dla stref czasowych etc. Ilość umieszczanych tu kluczy nie jest stała, poniżej opisane są najczęściej spotykane:

l          ComputerName.Nazwa komputera, normalnie określana poprzez modułSiećw Panelu sterowania.

l  FileSystem. Ustawienia systemu plików. Znajdziemy tu między innymi znany „fascynatom SYSTEM.INI” parametrVirtualHDIRQi odpowiednik32BitDiskAccess-ForceRMIO(całkowicie wyłączający sterowniki 32-bitowe). Są tu przechowywane także pozostałe ustawienia z arkusza właściwości systemu plików wywoływanego poprzez ikonęSystemPanelu sterowania. Jest tu również konfiguracja programu kompresji dysku DriveSpace.

l  IDConfigDB. Identyfikator bieżącego profilu sprzętowego i nadane przez użytkowników nazwy profili.

l  InstalledFiles. Dane o zainstalowanych na dysku systemowym plikach systemu operacyjnego.

l  Keyboard layouts. Lista bibliotek DLL dla klawiatur narodowych i specjalnych. Każdy klucz zawiera nazwę biblioteki i klawiatury.

l          MediaProperties. Dane konfiguracyjne dla urządzeń multimedialnych i joysticka.

l          MediaResources. Dane konfiguracyjne dla zasobów wykorzystywanych przez urządzenia multmedialne i joystick. Znajdują się tu głównie nazwy sterowników i ich instalatorów oraz nazwy, z jakich korzysta użytkownik.

l          NetworkProvider. Konfiguracje sterowników sieciowych.

l  Nls. Konfiguracje ustawień regionalnych. Aby dołączyć do Windows 95 jakiekolwiek własne sterowniki i konfiguracje, należy informację o nich umieścić przede wszystkim tutaj. Stąd pobierane są informacje, że 403h oznacza język kataloński, a informacje o stronie kodowej 1250 można znaleźć w pliku CP_1250.NLS. Na tej podstawie tworzona jest też lista w okienku dialogowym.

l  PerfStats. Opisy zmieniających się dynamicznie wartości opisujących pracę systemu operacyjnego - tych samych, które udostępnia Monitor systemu. Jeżeli często korzystamy z tego narzędzia, to możemy tutaj zmienić nazwy wskaźników.

l  Print. Informacje o zainstalowanych drukarkach i konfiguracji podsystemu drukowania.

·     Environments.Zawiera podklucze definiujące konfigurację zainstalowanych sterowników i procesorów drukowania dla różnych środowisk.

·  Monitors.Zawiera podklucze wskazujące biblioteki DLL monitorujące drukowanie do różnych grup urządzeń. Typowe z nich toMicrosoft Fax Monitor,PJL Language MonitoriPostScript Language Monitor.

·  Ports.Zawiera podklucze odpowiadające dostępnym portom drukarek. FAX: i PUB: wykorzystywane są przez sterownik faksu.

·Printers.Konfiguracje drukarek.

·  Providers.Opisy bibliotek DLL wykorzystywanych do drukowania w sieci.

l  PwdProvider.Opisy bibliotek DLL obsługujących zabezpieczenia hasłem, czyli głównie nazwy plików i wywołań procedur. Typowe klucze to:MSNP32,NWNP32iSCRSAVEreprezentujące odpowiednio: Micorosft Networking, czyli sieć zapewnianą przez Windows 95, serwery Novell Netware oraz wygaszacz ekranu.

l          ServiceProvider.Klucz niemal nie używany. Oprogramowanie klienta Netware i TCP\IP dopisuje tutaj informacje o swojej obecności.

l          SessionManager.Łaty (patches) dla różnych aplikacji, umożliwiające ich pracę w środowisku Windows 95 (AppPatches), lista aplikacji, które sprawiają problemy w Windows 95 (CheckBadApps), lista bibliotek DLL, których numery wersji powinny być sprawdzone (CheckVerDLLsiWarnVerDLLs), lista zmian do wprowadzenia w plikach INI (HackIniFiles) oraz lista bibliotek DLL zgodnych z Windows 95 (Known16DLLsiKonwnDLLs).

l  Shutdown.Klucz wykorzystywany sporadycznie i tymczasowo, na przykład przez Instalator, który zostawia w nim informacjęSetupProgramRan. Przy następnym uruchomieniu Windows wartość ta jest usuwana.

l          TimeZoneInformation.Konfiguracja bieżącej strefy czasowej.

l  Update. Jeżeli Windows 95 było instalowane na Windows 3.x, jest tu przechowywana wartość 1. Jeżeli Windows 95 był zainstalowny w innym folderze lub Windows 3.x nie było wcześniej instalowane wartość ta wynosi 0.

l  VMM32Files. Nazwy plików VxD (sterowników wirtualnych) dołączonych do VMM32.VXD.

l  WinBoot.Klucz odczytywany w tym samym czasie, co ustawienia w pliku MSDOS.SYS. Zawiera takie parametry, jak na przykład wymagany przez adaptery SCSIDoubleBuffer, powodujący załadowanie sterownika DBLBUFF.SYS.

Services

Ten podklucz w grupieCurrentControlSetzawiera dane o klasach urządzeń i programach obsługi (sterownikach), które będą ładowane przy inicjalizacji systemu operacyjnego. Typowe grupy wpisów to:

l          Nazwa_agenta.Zawiera podklucze dla zainstalowanych agentów systemowych. Typowe to: sieciowy agent kopii zapasowych, SNMP, Microsoft Network Monitor.

l  Arbitrators.Zawiera podklucze dla tzw. arbitratorów zasobów wykorzystywanych przez mechanizmy Plug & Play: pamięci (AddrArb), DMA (DMAArb), I/O (IOArb) i IRQ (IRQArb). Określają one zasoby zarezerwowane. Podsystem Plug & Play został opisany w osobnym rozdziale.

l  Class.Zawiera podklucze dla wszystkich klas i poszczególnych urządzeń obsługiwanych przez Windows 95. Zawierają one opisy, nazwy plików instalujących urządzenia i plików INF, sterowników oraz inne dane niezbędne do utworzenia podstawowej konfiguracji. Modyfikując umieszczone tutaj wpisy można zmienić wykorzystywane programy obsługi.

l  MSNP32, NWNP32.Zawierają podklucze dla programów obsługi sieci. Przechowują między innymi informacje wykorzystywane do logowania i zabezpieczania hasłem oraz konfigurację.

l          RemoteAccess.Konfiguracja modułu zdalnego dostępu do komputerów, nazwy bibliotek DLL oraz lista obsługiwanych protokołów wraz z ich opisem i konfiguracją.

l  VxD.Zawiera podklucze dla wszystkich sterowników wirtualnych. Zawierają one ich dane inicjalizacyjne oraz opisy. Statyczne VxD (które nie mogą być dynamicznie ładowane i usuwane z pamięci) mają tutaj wpisStaticVxD. Więcej informacji o sterownikach wirtualnych można znaleźć w rozdziałach o architekturze i uruchamianiu Windows 95.

lWinsock.Konfiguracja Windows Sockets, mechanizmu wykorzystywanego do łączenia z Internetem.

 

HKEY_CURRENT_CONFIG
- bieżąca konfiguracja sprzętowa

Miejsce przechowywania danych dla bieżącej konfiguracji sprzętowej komputera. Są tu przechowywane jedynie informacje podstawowe, niezbędne do uruchomienia systemu. Jak już wspomniano - istnienie kategoriiHKEY_CURRENT_CONFIGjest jedynie tymczasowe. Zbiór danych dla wszystkich konfiguracji sprzętowych znajdziemy w gałęziHKEY_LOCAL_MACHINE\Config.  Tam też należy dokonywać ewentualnych zmian w konfiguracjach innych niż bieżąca.

l  Display.Podstawowe dane dotyczące obsługi ekranu: pliki czcionek rastrowych, głębia koloru, rozdzielczość obrazu (określona na wiele różnych sposobów). Parametry te można zmieniać za pomocą narzędziaEkranz Panelu sterowania (zakładkaUstawienia). Jest tu też zapisana informacja o tym, czy mysz ma zostawiać za sobą ślad (MouseTrails) - umieszczenie jej tutaj odbija się na użytkownikach tym, że mogą tej opcji używać wszyscy albo nikt.

l  Enum.Dane o enumerowanych elementach systemu w strukturze analogicznej doHKLM\Enum.

lSystem.Ten klucz równie dobrze można opisać jakoSystem\CurrentControlSet\Control\Print\Printers, ponieważ dopiero ten ostatni klucz zawiera jedną informację i zróżnicowane podklucze. Jest to wskazanie drukarki domyślnej i lista zainstalowanych sterowników drukarek.

 

HKEY_USERS - konfiguracje użytkowników

Kluczem, który w tej kategorii występuje zawsze jest.Default. Określa on domyślną konfigurację użytkownika. Jeżeli korzystamy z opcji zapamiętywania różnych konfiguracji w zależności od tego, kto korzysta z komputera, czyli tzw. profili użytkowników - każdemu z nich odpowiada klucz w kategoriiHKEY_USERS.

W momencie logowania użytkownika do systemu operacyjnego, zawartość odpowiedniego klucza przenoszona jest do kategoriiHKEY_CURRENT_USER. W przypadku, gdy nie korzystamy z wielu profili użytkowników lub użytkownik nie posiada jeszcze własnego, wykorzystywany jest klucz.Default. Przenoszenie „w drugą stronę” następuje w momencie wylogowania się użytkownika lub zamknięcia systemu.

Jeżeli w konfiguracji jednego z użytkowników zamierzamy wprowadzić zmiany należy to robić we właściwej kategorii. Dla użytkownika aktualnie zalogowanego jest toHKEY_CURRENT_USER, dla pozostałychHKEY_USERS\użytkownik. Warto zauważyć, że profil użytkownika aktualnie zalogowanego pochodzić może z serwera sieci, czyli spoza lokalnego  Rejestru.

HKEY_CURRENT_USER
- bieżąca konfiguracja użytkownika

Znaczenie tej kategorii nakreślono już wcześniej - zawiera ona to, co dla każdego użytkownika zapamiętywane jest indywidualnie: kolory, prawa dostępu, listy ostatnio używanych plików, niektóre informacje konfiguracyjne dla aplikacji.

Jeśli kiedykolwiek podobne parametry, jak ustawienia aplikacji czy pulpitu, zostaną zapisane w dwóch kategoriach:HKEY_LOCAL_MACHINEiHKEY_CURRENT_ USER, uznawane są dane zapisane w tej drugiej (w pierwszej są domyślne, w drugiej - dla konkretnego użytkownika).

W kluczachHKEY_CURRENT_USERiHKEY_USERS\użytkownikznajdziemy następujące grupy danych:

l  AppEvents.Definiuje sposób „udźwiękowienia” Windows 95.

-   W podkluczuEventLabelsprzechowuje nazwy zdarzeń możliwych do udźwiękowienia w takiej formie, w jakiej przedstawiane są użytkownikowi.MailBeepjest tu rozwijany jako „Powiadomienie o nowej poczcie”.

-   PodkluczSchemeszawiera informacje o tzw. schematach dźwiękowych zainstalowanych wraz z Windows 95 lub utworzonych przez użytkownika.Schemes\Namesokreśla ich czytelne nazwy -.Defaultjest tu rozwijane jako „Domyślne dla Windows”.Schemes\Apps\aplikacja\zdarzenie\schematto informacja najważniejsza - jaki dźwięk usłyszymy w momencie zajścia określonego zdarzenie przy wybranym schemacie dźwiękowym..currentoznacza schemat aktualnie obowiązujący, który wcale nie musi mieć określonej nazwy.

l  Control Panel.Tutaj znajdziemy podklucze o nazwach odpowiadających ikonom w Panelu sterowania. Nie wszystkie, ale - zgodnie z przeznaczeniem tej kategorii - te, które definiują prywatne środowisko pracy użytkownika. Ciekawostką, która nie jest dostępna poprzez Panel sterowania, są szczegółowe definicje kolorystyki „trójwymiarowych” elementów ekranu.

l          InstallLocationsMRU. Wyjątkowo prosty klucz przechowujący informacje o ścieżkach dostępu do ostatnio wykorzystywanych plików instalacyjnych. Dotyczy to wyłącznie instalacji elementów wykonywanej przez Instalator Windows 95.

l  Keyboard layout.Określa wykorzystywane przez użytkownika układy klawiatury. Stosuje przy tym liczby określone w kluczuHKLM\System\CurrentControlSet\control\keyboard layouts.

-    preload- języki klawiatur ładowanych do pamięci, na przykład „Angielski (Amerykański)” i „Polski”

-    substitutes- układ klawiatury, jeżeli jest inny niż domyślny dla danego języka; gdy korzystamy z układu „Polski (programisty)”, tutaj pojawi się wskaźnik do niego, gdyż domyślny jest układ maszynistki.

l  Network.Prawie cała zawartość tego klucza zależy od zainstalowanej sieci. Określa on istniejące i ostatnio wykorzystywane połączenia sieciowe. Stałym kluczem jestRecent, w którym zapamiętywane są ostatnio wykorzystywane dyski sieciowe. KluczPersistentokreśla stałe połączenia sieciowe.

l          RemoteAccess.Tutaj przechowywane są informacje wykorzystywane do zdalnego dostępu do innych komputerów.

l  Software.Miejsce przeznaczone do przechowywania tych danych konfiguracyjnych aplikacji, które powinny zmieniać się wraz z użytkownikiem (inne dane konfiguracyjne mają analogiczne miejsce w kategoriiHKEY_LOCAL_MACHINE). Klucz ten wykorzystują oczywiście nie wszystkie aplikacje. Przechowywanie danych w Rejestrze, nie mówiąc już o podziale ich na dwa klucze, z których jeden związany jest z komputerem, a drugi z użytkownikiem, zależy wyłącznie od woli producenta aplikacji. Zwrócić warto uwagę na podkluczMicrosoft\MS Setup (ACME)\User Info, gdzie przechowywane są imię, nazwisko i nazwa firmy użytkownika. Dane te wykorzystywane są przez programy instalacyjne i przez aplikacje w trakcie ich codziennej pracy jako dane domyślne.

Podobnie jak w kluczuHKEY_LOCAL_MACHINE, również i wHKEY_CURRENT_USER\Softwareproducent Windows 95 nie jest zbyt uporządkowany. Znajdziemy tu kilka tworzonych wraz z instalacją Windows 95 kluczy:

l  Microsoft.Podstawowy klucz konfiguracji aplikacji firmy Microsoft.

l  SCC.Klucz firmy Systems Compatibility Co. Jest to firma, od której zakupiona została technologia przeglądania plików, wcześniej wykorzystywana w programie Outside In.

l   WORDPAD.INI.Konfiguracja WordPada.

 

HKEY_DYN_DATA - dane dynamiczne

Ostatnia kategoria Rejestru jest najbardziej specyficzna. Nigdy nie jest bowiem przechowywana na dysku twardym - ten nośnik jest zbyt powolny dla przechowywanych w niej danych. Jak wskazuje nazwa są to dane dynamiczne, na bieżąco aktualizowane. Są one zebrane w dwie grupy:

l  Config Manager\Enum.Odbicie dostępnego użytkownikowi poprzez Panel sterowania (ikonaSystem) Menedżera urządzeń. Każdy z podkluczy odpowiada jednemu urządzeniu i zawiera cztery wartości:

-   Allocation- proces (aplikacja), który kontroluje urządzenie,

-      HardwareKey- wskazanie na związany z urządzeniem klucz gałęziHKLM­ \Enum,

-    Problem- wartość 0 lub numer błędu, jaki został zgłoszony przez urządzenie,

-    Status- stan urządzenia.

l  PerfStats.Wartości, które można przeglądać za pomocą Monitora systemu, który jest zresztą dużo wygodniejszy. Reprezentowane są one w pięciu podkluczach. Liczba wartości może się wahać w granicach 24-39 lub nawet więcej, w zależności od zainstalowanych sieci. Trzy podstawowe grupy wskaźników to KERNEL, VMM i VFAT.

Do grupyPerfStatsswoje własne dane mogą dopisywać różne VxD, również spoza systemu operacyjnego oraz innych producentów. Wówczas w Monitorze systemu pojawią się dodatkowe opcje.

 

 

Źródło: Paweł Koronkiewicz „Alchemia konfiguracji Windows 95”. Wyd. CROMA 1997